เข้าร่วมเป็นทีมงาน

ร่วมงานกับสุจริตไทย 
คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทั้งในแบบอาสาสมัคร พนักงานประจำ และพนักงานอิสระ
 
บุคคลที่เรามองหา
สุจริตไทย มองหาคนที่เห็นความสำคัญของความสุจริต และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางสุจริตให้กับสังคมไทย โดยเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม และพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 
บรรยากาศการทำงาน
สุจริตไทย มีการทำงานในรูปแบบที่อาศัยเทคโนโลยีในการทำงานและการสื่อสารระหว่างกัน มากกว่าการนั่งทำงานประจำที่สำนักงาน
 
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ขณะนี้ ยังไม่มีตำแหน่งที่เปิดรับ แต่อย่างไรก็ตาม คุณสามารถส่ง email แนะนำตัว เพื่อทำความรู้จักกันก่อน ที่ email : [email protected]
 
มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้ใสสะอาด