หน่วยงานและสถาบันที่ผ่านการอบรม workshop

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 18 พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 40 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://thaihonesty.org/2016/01/20/relaxing-after-work/

 

กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ 25 พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 100 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://thaihonesty.org/2017/04/15/why-you-should-read-every-day/

 

จเรตำรวจ 31 มีนาคม 2560  (300 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://thaihonesty.org/2017/04/15/online-learning-glossary/

 

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 28 เมษายน 2560 (24 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/8Mco3u

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 2 พฤษภาคม 2560 (95 ท่าน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/8gBGed